Het seizoen is al weer vol op gang. De eerste wedstrijden in een aantal takken van sport hebben plaatsgevonden en de motorrijders krijgen de kriebels door het mooie weer om de weg op te gaan.

Alle aangesloten verenigingen en stichtingen van de KNMV krijgen eens in de 2 maanden een Nieuwsbrief die specifiek bestemd is voor de verenigingen en stichtingen.

Met vriendelijke groet,
Géra Nieuwenhuis
Motorsport in de lift
Vol trots mogen we zeggen dat de motorsport in de lift zit. Tot op heden zijn er in de motorsport een kleine 20% meer licentiehouders ten opzichte van 1 maart 2016. Benieuwd naar het aantal licenties per tak van motorsport? Klik hier.

De nieuwe opzet van het ONK Motocross zorgt voor veel (inter)nationale interesse. De eerste wedstrijden kenden dan ook zeer veel deelnemers. Dit vergt veel tijd en energie voor verenigingen, clubofficials en KNMV-officials. Het is daarom belangrijk dat vrijwilligers tijdens evenementen op tijd hun natje en droogje krijgen.

Workshops voor sportverenigingen
Vanuit Sport Bestuurders Academie (SBA) worden een aantal “Sporttak overstijgende workshops” gegeven met als doel om workshops te organiseren voor alle sportverenigingen van sportbonden. Hieronder wat meer informatie over de workshops.
Er worden op dit moment drie verschillende workshops aangeboden met de volgende thema’s:
  • Scoren met social media
  • De kansen van 50+
  • Help, ik zoek vrijwilligers
Vergunning op orde?
Motorsportaccommodaties in Nederland hebben met wet- en regelgeving te maken. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven waaraan de inrichting moet voldoen, maar ook de openstelling en andere randvoorwaarden om aan motorsport te mogen doen.
Waarschijnlijk treedt in 2018 de Omgevingswet in werking die 26 wetten combineert waar clubs mee te maken hebben. Zorg er voor dat u de wettelijke zaken rondom de vergunning van uw motorsportaccommodatie op orde heeft. Binnen de KNMV kan de Commissie ROM u van voorlichting en advies voorzien. Hierin zitten specialisten op het gebied van wetgeving, geluid, ecologie en bestuur.
Voor contact met de commissie kunt u contact opnemen met Mario Pieterse (m.pieterse@knmv.nl / 026-3528532).
Gegevens bestuurssamenstelling
De afgelopen en natuurlijk ook de komende tijd vinden er bij verenigingen Algemene Ledenvergaderingen plaats. Vaak staan bestuursverkiezingen op de agenda. Nieuwe bestuursleden treden toe en oude bestuursleden nemen afscheid.
Wij verzoeken u bestuurswijzigingen aan ons door te geven. Dit kunt u doen door dit bestuursopgave formulier in te vullen.
Lijst KNMV Gediplomeerde Motorsport Trainers
Binnen de KNMV bestaat de erkenningsregeling KGMT. Dit staat voor KNMV Gediplomeerde Motorsport Trainer. De actuele KGMT lijst is hier te vinden.
Een KGMT trainer voldoet aan de volgende vier voorwaarden:
Opgeleid als motorsporttrainer en in het bezit van een geldig diploma.
Lid van de KNMV.
Heeft een VOG verklaring aan de KNMV overlegd.
Doet minimaal eens in de drie jaar de trainersbijscholing.
KGMT’ers die erkend zijn beschikken over een KNMV trainerspas 2017. Zij kunnen vrije toegang aanvragen voor wedstrijden in Nederland, met uitzondering van de WK en EK wedstrijden. Deze aanvraag dient wel tenminste een week voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk bij de organisator te zijn aangevraagd.
Werk als club samen met KGMT’ers want zij trainen de jeugd om topper voor de toekomst te worden!
Opleiding baancommissarissen
In 2016 zijn ruim 600 baancommissarissen Motocross opgeleid. Met jullie hulp gaan we dit aantal zeker overtreffen. Inmiddels zijn vanaf 1 januari 2017 ruim 360 baco’s opgeleid en is inmiddels de eerste baanofficialscursus baansport van dit jaar gegeven.
Zeker met het oog op 2018, wanneer het verplicht wordt dat baanofficials bij KNMV-wedstrijden en bij club- en DMX-wedstrijden in het bezit zijn van een geldige licentie, zijn wij blij met jullie enthousiaste aanmeldingen.
Verenigingen die een cursus willen organiseren kunnen zich aanmelden door een mail aan j.leconte@knmv.nl. Het minimale aantal deelnemers per cursus is 25.
Verenigingsnieuws
Vanuit de KNMV wordt veel informatie en nieuws naar clubs, licentiehouders en andere nieuwsgroepen verstuurd. Maar de KNMV wil graag ook op de hoogte blijven wat er bij de clubs voor nieuws is. Nieuws ter publicatie e.d. voor uw evenement kan altijd toegestuurd worden naar: redactie@knmv.nl De afd. Communicatie bekijkt dan of het op de KNMV website geplaatst kan worden dan wel via social media verspreid worden.
Ook wil de KNMV graag weten welke thema’s u als club belangrijk vindt, waarover u meer informatie wilt ontvangen of zelfs een bijeenkomst over wilt bijwonen. Mail deze ook aan g.nieuwenhuis@knmv.nl