MT-2 opleiding van start
Gaat jouw club ook aan de slag met opgeleide trainers? Twee nieuwe MT-2 opleidingen starten in juni.

Het niveau van de motorsport in Nederland stijgt. Niet alleen door de inspirerende successen van Jeffrey ‘The Bullet’ Herlings en ‘Magic Michael’ van der Mark, maar ook dankzij deskundige talententraining!

De basis voor de successen wordt vaak al op jonge leeftijd gelegd. Het trainen onder begeleiding van een deskundige trainer is hierin van grote waarde. Niet alleen voor talenten, maar eigenlijk voor iedereen! Op een verantwoorde manier trainen verkleint immers de kans op blessures.

De KNMV start in juni met twee nieuwe MT-2 opleidingen. Een verkorte MT-2 opleiding voor trainers die al ruim ervaring hebben opgedaan als trainer en een reguliere opleiding waar iedereen kan instromen. Een mooie kans voor clubs om aan de slag te gaan met nieuwe trainers en/of het niveau van de eigen trainers te verbeteren.

Procedures seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
Met de invoering van een meldplicht is een volgende stap is gezet om seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport en sportvereniging terug te dringen. Het doel is heldere procedures voor iedereen, zodat we het de daders nóg moeilijker maken. Een infographic helpt daarbij.

In de media verschijnen regelmatig berichten over seksuele intimidatie en misbruik. Die konden soms jarenlang plaatsvinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders worden bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend is. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Signaal afgeven
Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak houden zij hier hun hele leven lang last van. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden wordt er nu een meldplicht ingevoerd, waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Infographic
Onderstreept jouw bestuur het belang van deze meldplicht, maak deze dan ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging bekend. Daarvoor is een Infographic gemaakt, waarin handvatten zijn opgenomen over het melden van incidenten en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Klik hieronder om de gehele infographic te bekijken.

AVG
Is jouw vereniging volledig AVG-proof of moeten de nodige stappen nog gedaan worden? Ook wanneer je volledig AVG-proof bent, dan ben je er nog niet. het is een doorlopend proces.

De Stichting AVG voor Verenigingen helpt organisaties snel en doeltreffend aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) te voldoen. Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en nieuwtjes omtrent de AVG.
Het AVG-programma kent inmiddels meer dan 40.000 gebruikers. Om het programma blijvend te kunnen gebruiken en ook in de toekomst aan de wet te voldoen, is het zaak het abonnement tijdig verlengen.

Heb je de AVG nog niet geregeld, doe dit dan alsnog. Verleden jaar heeft de KNMV iedere vereniging voorzien van een unieke vouchercode. Gebruik deze vouchercode alsnog, dan kun je gratis alsnog je AVG regelen. Doe dit voor 19 juni 2019.

KNMV
WWW.KNMV.NL
Zijpendaalseweg 1
6814 CA ARNHEM