KNMV logoSeksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de motorsport komt het voor. We denken hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De KNMV heeft sinds een paar jaar ook een Vertrouwenscontactpersoon, dit is Géra Nieuwenhuis. Hoewel het gelukkig niet vaak voorkomt zijn er ook binnen de motorsport situaties waar sporters of anderen zich geen raad mee weten. Altijd goed om even te bellen, het verhaal te vertellen en te overleggen wat verder te doen. Hoe mooi zou het zijn wanneer er binnen de eigen vereniging een Vertrouwenscontactpersoon actief is. Leden krijgen het gevoel serieus genomen te worden, het bestuur wil tenslotte alles doen om de achterban van dienst te kunnen zijn.

In september, oktober en november organiseert de Academie voor Sportkader een aantal opleidingen tot Vertrouwenscontactpersoon. Het is voor u als clubbestuur goed om hier eens over na te denken. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de Vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de Vertrouwenscontactpersoon worden toegelicht.

De (bij)scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van Vertrouwenscontactpersoon. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en een HBO denkniveau. De opleiding duurt twee dagdelen en wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Klik voor meer informatie: http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen#1

Met sportieve groet,

Géra Nieuwenhuis & Mario Pieterse T. +31 (0)26 35 28 515 F. +31 (0)26 35 28 522

WWW.KNMV.NL